BAMUTBILDNING.SE


SVERIGES POPULÄRASTE ARBETSMILJÖUTBILDNING

OM OSS

bamutbildning

Vi erbjuder Sveriges absolut populäraste arbetsmiljöutbildning

BAM - Bättre Arbetsmiljö


BAM är framtagen av LO, Svenskt Näringsliv och PTK och ska spegla arbetsmarknadens parters gemensamma syn på vad en grundläggande arbetsmiljöutbildning bör bestå utav. 

Vi vill att alla som har behov ska ha möjlighet att gå denna grundutbildning i arbetsmiljökunskap så därför så erbjuder vi ett flertal olika möjliga sätt att göra det på.

BAM - Bättre Arbetsmiljö (2 dagar) är den klassiska klassrumsutbildning där vi träffas fysiskt och vi erbjuder utbildningen på cirka 30 orter i landet.

Vi erbjuder också BAM - Bättre Arbetsmiljö (3 dagar) där den tredje dagen fokuserar på den egna verksamheten.

BAM Online (2 dagar) är samma utbildning men ges då via ZOOM eller TEAMS. Är ni många i företaget så behöver utbildas så kommer vi gärna till er. Kontakta oss så får ni pris på det.


VI ÄR GODKÄNDA AV AFA FÖRSÄKRING  OCH PREVENT

SÖK STÖD


Har ni kollektivavtal så har ni möjlighet att få upp till 70% av kostnaden i stöd genom ett arbetsmiljöprojekt som LO, SN och PTK står bakom

DIPLOMERADE


Vi som utbildar är alla diplomerade av PREVENT för att hålla BAM- utbildningar. Detta garanterar att vi håller en hög kvalitet samt har de kunskaper som krävs.

BAM - BÄTTRE ARBETSMILJÖ

BAM - BÄTTRE ARBETSMILJÖ (2 dagar)

bamutbildning

BOKA


7900 SEK/ PERSON

BAM - BÄTTRE ARBETSMILJÖ (3 dagar)

Bättre arbetsmiljö

BOKA


9500 SEK/ PERSON

BAM ONLINE

VIA ZOOM (2 dagar)

bamonline

BOKA


6900 SEK/ PERSON

OMDÖMEN

KRISTOFFER

Bra kurs! Blandade intressanta människor. Bra tempo från kursledaren Per. Man ( iaf jag ) fick med mig mycket som jag inte hade någon koll på innan. Kursen riktad till både chefer, arbetsledare och skyddsombud på ett bra sätt

CHRISTOFFER

Dom fick till en vänligt bra utbildning över zoom, trodde inte det var möjligt men inte för dom, tummen upp.

TOM

Tyckte kursledaren gjorde ett bra jobb med att göra ett ganska tungt ämne både lättförståeligt och ganska lättsamt

ANNA

Tyckte den var en bra kurs, engagerade föreläsare. Mycket bra information andra dagen om den psykiska arbetsmiljön, gav en tankeställare hur viktigt det är att hålla koll på stressnivån hos alla medarbetare.

BAM - BÄTTRE ARBETSMILJÖ


Det är en rättslig och samhällelig skyldighet att bedriva ett arbetsmiljöarbete och minimikraven för detta finns i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Att arbeta med arbetsmiljöfrågor bara för att man måste, brukar leda till ett ganska stelbent arbetsmiljöarbete men under vår BAM- utbildning så fokuserar vi mycket på de vinningar som en organisation kan få genom att bedriva ett väl fungerande arbetsmiljöarbete.

Har er organisation tillräckliga arbetsmiljökunskaper för att kunna förbättra säkerheten och öka trivseln på er arbetsplats? Vet ni vilka lagar och regler som gäller just för er?

BAM- utbildningen ger er de grundläggande kunskaperna inom arbetsmiljöområdet och ni får veta hur ni kan genomföra undersökningar, riskbedömningar och ta fram handlingsplaner för att förbättra er arbetsmiljö. Att jobba med arbetsmiljöfrågor handlar till stor del om att hitta risker och förebygga dem, och det fungerar bäst när det görs av chefer, skyddsombud och övriga anställda tillsammans. Det finns ett tydligt samband mellan bra arbetsmiljö och goda resultat för verksamheten.

BAM- utbildningen vänder sig till chefer, skyddsombud och andra som behöver lära sig arbetsmiljö från grunden och vi varvar föreläsningar med övningar, grupparbeten, diskussioner och reflektioner kring egna erfarenheter. Ni kommer få med er konkreta verktyg som ni kan använda er av för att lyckas med arbetsmiljöarbetet.

Målet är att ni efter utbildningen ska känna er trygga med att ni har grundläggande arbetsmiljökunskaper i hur man upptäcker och hanterar risker, hur man arbetar förebyggande, hur man söker reda på rätt information och vad samverkan innebär. Utbildningen kräver inga förkunskaper. Arbetar ni inom elbranschen så finns det en egen BAM- utbildning ELBAM som ni hittar här.


Syfte

Deltagarna ska få grundläggande kunskaper inom arbetsmiljöområdet och en förståelse för hur samverkan i en organisation när det gäller arbetsmiljöfrågor kan gå till och varför detta är så viktigt.

Mål

Efter utbildningen ska deltagaren:

kunna samverka i arbetsmiljöfrågor på sin arbetsplats.

kunna undersöka arbetsmiljön och identifiera risker samt medverka till att genomföra förebyggande insatser.

kunna följa och överblicka sambandet mellan en bra arbetsmiljö och verksamhetens utveckling

självständigt kunna söka information och ha vetskap om hur man kan omsätta informationen till något som är användbart i det dagliga arbetsmiljöarbetet.

 

Arbetsformer

Föreläsningar varvas med grupparbeten


Målgrupp

BAM- utbildningen passar för alla som har behov av grundläggande arbetsmiljökunskaper i sin yrkesutövning men är speciellt lämpad för chefer, arbetsledare, skyddsombud och fackliga företrädare. Utbildningen passar även den som jobbat ett tag men inte gått en grundläggande arbetsmiljöutbildning eller för den som behöver repetera sina arbetsmiljökunskaper. BAM- utbildningen är också en bra grundutbildning för den som ska agera BAS P och BAS U.


Innehåll

 • Introduktion metod och mål med utbildningen
 • Varför arbeta med arbetsmiljö
 • Vad är arbetsmiljö
 • Regelstrukturen
 • Arbetsmiljölagen
 • Arbetsmiljöförordningen
 • AFS:ar
 • Ansvar arbetsgivare
 • Ansvar chef
 • Ansvar medarbetare
 • Skyddsombudets uppdrag
 • Andra aktörer
 • Grupparbete
 • AFS 2001:1 Systematiskt Arbetsmiljöarbete
 • OSA
 • Stress
 • Riskfaktorer i arbetet
 • Arbete vid bildskärm
 • Arbetsanpassning
 • Förebygga stress
 • Friskvård

VÅRT NÄTVERKBAMUTBILDNING.SE är en del utav AB KOMPETENSUTVECKLA I SUNDSVALL och vi erbjuder ett brett utbud av arbetsmiljö- och säkerhetsutbildningar. AB KOMPETENSUTVECKLA I SUNDSVALL erbjuder öppna utbildningar på ett 30- tal orter i landet och företagsanpassade varhelst ni önskar. Naturligtvis också via ZOOM och Teams.

bamutbildning online

Kontakta oss